Τι είναι το Kids@Safety

Internet, κινητό και παιδί

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή και ορθή ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών πάνω στις νέες τεχνολογίες, η WIND υλοποιεί από το 2010 την ενημερωτική εκστρατεία “Kids@safety”, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου. Βασικός άξονας της καμπάνιας KidsAtSafety είναι ο διαδικτυακός τόπος: www.kidsatsafety.gr, ενώ συμπληρωματικά λειτουργούν οι αντίστοιχες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook & Twitter.

Οι βασικοί ρόλοι της καμπάνιας είναι να ενημερώνει τους γονείς για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τη κακή χρήση του διαδικτύου και του κινητού τηλέφωνου, να προωθεί τις θετικές πλευρές των νέων τεχνολογιών, ως εργαλεία της καθημερινής ζωής, να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ ανηλίκων και γονέων σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και τέλος να προωθεί την κριτική σκέψη. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών δημοτικού και γυμνασίου και των γονιών τους για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών.

Και στα τρια κανάλια επικοινωνίας του KidsAtSafety, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις και οπτικοακουστικό υλικό με συμβουλές προς τους γονείς, τα παιδιά και τους εφήβους, έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών στο διαδίκτυο και τη χρήση του, αλλά και παραπομπές σε ιστοσελίδες ελληνικών οργανισμών που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών.

Καλή πλοήγηση!