Παρενόχληση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (2010)

Η Μ.Κ.Ο. Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωμένοι Ικανοί με τον διακριτικό τίτλο ’’NEOI’’ πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα το 2010, με θέμα: «Παρενόχληση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» σε σύνολο 2.176 ερωτηθέντων ηλικίας 13 ετών και άνω. Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη σε μορφή έντυπου και ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ