Όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η διείσδυση του ίντερνετ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας σημαίνει ότι κάθε σπίτι και όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε καθημερινή βάση δίπλα σε τεράστιο όγκο πληροφοριών, αλλά και σε κινδύνους που ελλοχεύουν. Ένας από αυτούς είναι η έκθεση σε πορνογραφικό υλικό, με τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, να είναι φυσικά περισσότερο ευάλωτα σε αυτούς τους κινδύνους.

Τα περισσότερα παιδιά δεν έρχονται σε σκόπιμη επαφή με πορνογραφικό υλικό πριν την ηλικία των 16, ενώ όσο προχωράει η εφηβεία, τόσο σταδιακά αυξάνεται η τάση αναζήτησής τους, με την κορύφωση να γίνεται στις ηλικίες 17 και 18 χρονών. Τα αγόρια όλων των ηλικιών είναι 6 φορές πιο ενεργά στις διαδικτυακές τους αναζητήσεις, κάτι που εξηγείται από την διάθεση τους, βλέποντάς το ως κοινωνική πρόκληση, να ενταχθούν γρηγορότερα στην ενήλικη ζωή και στις ενήλικες δραστηριότητες.

Ο ρόλος του γονέα είναι καταλυτικός στην πρόληψη ανεπιθύμητων επιπτώσεων που μπορεί να αποφέρει η παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού από τα παιδιά. To Kids @ Safety συνιστά στους γονείς να βρίσκονται κοντά στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους, να περνούν διαδικτυακό χρόνο μαζί τους, να παρακολουθούν στενά τυχόν μεταβολές στη συμπεριφορά και τη διάθεσή τους (απομόνωση, επιθετικότητα, μείωση χρόνου offline κλπ.), να θέτουν σωστά όρια στον βαθμό χρήσης του μέσου, όχι απαραίτητα αυστηρά τα οποία θίγουν την ανεξαρτησία του έφηβου, αλλά στο βαθμό και στο πλαίσιο που δείχνουν στο παιδί ότι τίθενται από ενδιαφέρον.

Τεχνικά, η τοποθέτηση φίλτρων & προγραμμάτων γονικού ελέγχου στους υπολογιστές της οικογένειας είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο αποκλείοντας κάποιες από τις επικίνδυνες ιστοσελίδες, παρ' όλα αυτά η σωστή εκπαίδευση και συμπεριφορά του παιδιού στο ίντερνετ είναι ευθύνη του ίδιου του γονέα που πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού του και να γίνει πρότυπο και οδηγός για τη χρήση.

Το ίντερνετ αποτελεί καθημερινότητα πλέον για τα παιδιά, καθώς τα περισσότερα μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη με συνέπεια το μέσο να γίνεται αναπόσπαστο εργαλείο στη ζωή τους. Η δαιμονοποίησή του θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα, η σωστή εκπαίδευση, η πρόληψη και η παρακολούθηση από τους γονείς είναι η απάντηση στους κινδύνους που υπάρχουν.

Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να ενημερώνουμε και να προστατεύουμε τα παιδιά μας από μη κατάλληλο υλικό στο διαδίκτυο. Meet us @kidsAtSafety

Καλές και ασφαλείς πλοηγήσεις!