Έρευνες

Κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα
Οι νέοι ξέρουν από ασφάλεια στο διαδίκτυο!
Οι νέοι αφήνουν το Facebook για το Instagram και το Snapchat
Έρευνα για τα παιδιά και την πορνογραφία στο διαδίκτυο
Μύθοι και πραγματικότητα για τις σεξουαλικές εξερευνήσεις των παιδιών στο Διαδίκτυο
Νέα μελέτη για την επίδραση των social media στη συμπεριφορά των παιδιών
Έρευνα της Focus Bari για τη σχέση των παιδιών με το Διαδίκτυο
Έρευνα για τη σωστή χρήση δημοφιλών υπηρεσιών του Διαδικτύου
Παρενόχληση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (2010)
Πόσες ώρες μπαίνει το παιδί σας στο διαδίκτυο και για ποιο λόγο;