Τι είναι το Kids@Safety

Internet, κινητό και παιδί

Το νου σου… στο διαδίκτυο

Το “Kids@Safety:Internet, Κινητό και Παιδί” είναι μια  ενημερωτική εκστρατεία της WIND Ελλάς με θέμα την ανάγκη των παιδιών και των εφήβων για εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή και ορθή ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών πάνω στις νέες τεχνολογίες, η WIND υλοποιεί την καμπάνια αυτή από το 2010. Βασικός άξονας είναι η ιστοσελίδα www.kidsatsafety.gr, που υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες σελίδες στο Facebook και στο Twitter.

Βασικός ρόλος της εκστρατείας είναι να ενημερώνει γονείς και παιδιά για τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τις παγίδες του διαδικτύου και του κινητού τηλέφωνου. Επιπλέον, παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί όλη η οικογένεια τα θετικά των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου και να ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ παιδιών και γονέων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου.

Στο Kids@Safety, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες, νέα και υλικό για τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και τους εφήβους, έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και παραπομπές σε σελίδες ελληνικών οργανισμών, που ασχολούνται με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας.

Καλή πλοήγηση!